Funerarium

een groetmoment voor de genodigden staat vermeld op de rouwbrief, het uitnodigingskaartje of meegedeeld door de nabestaanden,
tenzij de familie geen begroeting wenst of het in intimiteit wil laten verlopen.

Openingsuren